Blogikehut oikeilla nimillä

Jenkkitutkimuksen (Viegas, F. B. 2005. Bloggers Expectations of Privacy and Accountability: An Initial Survey) mukaan seitsemän prosenttia tutkimukseen vastanneista vajaasta 500 blogaajasta ei koskaan ole kirjoittanut tuotteista tai yrityksistä. Eli lähes kaikki kirjoittavat tästä aihealueesta jotain edes silloin tällöin.

Tutkimuksen perusteella näyttää siltä, että kun yrityksistä kirjoitetaan, niin yleensä erityisesti positiivisissa kirjoituksissa mainitaan yrityksen/tuotteen oikea nimi. Tätä kirjoittajat perustelevat esimerkiksi sillä, että myös muille ihmisille halutaan kertoa hyvistä tuotteista.

Omaa, edellistä tai selkeästi mahdollista tulevaa työnantajaa kohdellaan kuitenkin usein toisin: tällöin yrityksen nimi pidetään salassa.

Tutkimuksessa ei ole erityisesti kysytty kuluttamiseen liittyvistä asioista. Onhan toki eri asia kirjoittaa omasta työnantajasta kuin yrityksestä, jossa on asioinut kuluttajana.

Itselleni heräsikin kysymys, miten suomalaisissa blogeissa toimitaan: ainakin tuntuisi siltä, että tuotteita ja palveluita niin kehutaan kuin haukutaan ihan niiden omilla nimillä.

Tagged: Tags