Apurahavirtaa Wihureilta

Sattui silmään uutinen Jenny ja Antti Wihurin säätiön myöntämistä apurahoista. Havaitisin joukosta mm. seuraavat tiedot:

Kauppatieteiden maisteri Samil Aledin, Helsinki, 8 000 €,
väitöskirjatyön "Brändit varhaisteinien sosiaalisessa ympäristössä – brändimerkitykset ja brändien roolit varhaisteinien päivittäisessä elämässä" loppuunsaattamiseen.

Kauppatieteiden maisteri Anu Antikainen, Kuopio, 8 000 €,
väitöskirjatyöhön "Asiakassuhteiden johtaminen ja asiakkaan sosiaalistuminen pk-yrityksissä".

Filosofian tohtori Päivikki Antola, Tampere, 8 000 €,
tutkimukseen "Suomalainen messusaarna 2000-luvun papin viestintähaasteena".

Yhteiskuntatieteiden maisteri Leena Autonen-Vaaraniemi, Hausjärvi, 16 000 €,
väitöskirjatyön "Eronneiden miesten kodit. Kotien merkitykset ja miesten käytännöt elämänkulussa." loppuunsaattamiseen.

Valtiotieteen maisteri Kristiina Berg, Turku, 16 000 €,
väitöskirjatyön "Äitiyden normit ja normirikkojat" loppuunsaattamiseen.

Kauppatieteiden tohtori Marja Eriksson ja filosofian tohtori Jaana Parviainen, 20 000 €,
tutkimukseen "Pelolla johtaminen asiantuntijaorganisaatiossa".

Kauppatieteiden maisteri Kimmo Holli, Tampere, 16 000 €,
väitöskirjatyöhön "Uuden toimialan syntyminen: Underground-kulttuurista mainstreamiksi".

Valtiotieteen lisensiaatti Päivi Kankaanranta, Lappeenranta, 10 000 €,
väitöskirjatyöhön "Kotitalouksien sijoituskäyttäytyminen ja rahapolitiikka" Bostonin yliopistossa Yhdysvalloissa.

Kauppatieteiden maisteri Matti Leppäniemi, Oulu, 5 000 €,
väitöskirjatyöhön "Vuorovaikutteinen markkinointiviestintä kuluttajamarkkinoilla".

Kauppatieteiden maisteri Virpi Malin, Heinola, 8 000 €,
väitöskirjatyöhön "Oppimisen uusi retoriikka – kriittinen tutkimus uran ja opiskelun symbioosin haasteista".

Kauppatieteiden maisteri Matti Mäntymäki, Kuru, 16 000 €,
väitöskirjatyöhön "Asiakasuskollisuus virtuaalisissa yrityksen ja kuluttajan välisissä palvelusuhteissa".

Filosofian maisteri Anni Rautio, Joensuu, 16 000 €,
väitöskirjatyöhön aiheena siilin käyttäytymisekologia itäsuomalaisessa kaupunkiympäristössä.

Onneksi minun ei tarvitse olla missään päättämässä, annetaanko jollekin organisaatiolle, henkilölle tai tutkimukselle apurahaa. Jossain edessä on kuitenkin se aika, kun itse pitäisi jonkinlaista anomusta pohtia ja kirjailla ja sitten jännittää, tippuuko euroja.