Tietoa blogilukijoista omassa kyselyssäni

Eilen suljin Mieto marinadi -blogissani olleen kyselyn, jossa selvittelin mm. blogin luku- ja kommentointitottumuksia sekä mielipiteitä niin kyseisestä blogista kuin yleisesti hyvistä blogeista. Kyselyyn vastanneita kertyi yllättävän hyvin eli 146.

Kokosin kaikki vastaukset myös tähän blogiin, jos vaikka joku muukin on niistä tarkemmin kiinnostunut.

Aktiiviset blogistit 

Yleisesti voisi sanoa sen, että ainakin kyselyyn vastanneet ovat aktiivisia lukemaan blogeja. Yli 60 prosenttia kertoi joko lukevansa yli 20 blogia tai olevansa blogikoukussa, eli seuraavansa lukuisa blogeja. Aktiivisuudesta kertoo sekin, että 59 prosenttia sanoo käyvänsä Mieto marinadi -blogissa päivittäin tai lähes päivittäin ja 23 prosenttia yhdestä kolmeen kertaan viikossa.

Lähes samalla vastaajamäärällä (57 %) on myös oma blogi Blogilista.fi -sivustolla. Kymmenellä prosentilla on blogi, jota ei listalta löydä. Neljäsosa vastaajista sanoo, ettei omaa blogia ole eikä sitä aio lähitulevaisuudessa perustaa. 

Blogin kautta tutuksi 

Valtaosalla (66 %) Mieto marinadi -blogin lukijoista ei ole minuun muuta kosketusta kuin blogini. Oletan, että reilu vuosi sitten tämä luku olisi ollut huomattavasti suurempi. Siitä kertoo sekin, että 30 vastaajaa (21 %) kertoo joko tavanneensa minut esim. blogimiitissä tai on jollain lailla tullut paremmaksikin tutuksi kanssani blogin kautta. "Blogitutuksi" (esim. on ollut sähköpostilla yhteydessä kanssani) minut koki kymmenen vastaajaa (14 %).

Vastaajista minut ensin "todellisessa elämässä" tunteneita (kaverit, sukulaiset) oli pieneksi yllätyksekseni vain kuusi kappaletta. Olen kyllä kertonut blogista tuttavapiirissä, mutta ehkä he eivät kuitenkaan ole innostuneet blogiani lukemaan tai eivät kokeneet mielekkääksi vastata kyselyyn.

Blogilista.fi tuo valtaosan kävijöistä 

Blogilista.fi -on yleisin tapa tulla Mieto -marinadi -blogiin (60 %). Myös linkit muualta tuovat varsin paljon kävijöitä (24 %). Kyselyyn vastanneista Googlen kautta tuli 5 prosenttia, mutta käyttämäni Google Analytics -kävijäseurannan mukaan kymmenesosa kävijöistä tulee blogiin googlettamalla erilaisia hakusanoja. Tietystikään esimerkiksi satunnainen marinadiohjeen hakija ei varmastikaan jää vastailemaan blogikyselyyn.

Kommentointi ei niin tavallista

Yli puolet kyselyyn vastanneista ei ollut koskaan kommentoinut blogia, mutta viidesosa oli sitä joskus suunnitellut.

Mieto marinadi -blogi on blogeistani suosituin. Se näkyy myös tässä kyselyssä niin, että 54,5 prosenttia vastanneista ei seuraa muita blogejani kuin Marinadia. Kulutusjuhla.comia lukee noin joka kolmas ja tätä opiskelublogia joka viides.    

– – –

Vastausten analysointia jatkan piakkoin!